AA STUDIER ONLINE

Startade oktober 2010

"STORA BOKEN" STUDIEMÖTE

"Stora Boken" sidan 15

Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd.

Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister

EXAKT HUR VI HAR TILLFRISKNAT.

Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi övertygade om att vårt sätt att leva har fördelar för alla.

SOMMARLOV
Vi börjar igen
i augusti

Vad behövs för att delta?

  1. AA:s "Stora Boken" – inga förkunskaper behövs
  2. Dator alt. Smartphone – med mic+högt eller headset
  3. Skype – program för kommunikation dator till dator
  4. Öppet sinnelag – villig att tänka i lite nya banor

MÖTESFORMAT

Första sidan läses i "Stora Boken" (där vi fortsätter studierna).

Mötesledaren ställer därefter frågorna ur "Stora Boken Studieguiden".

Den som svarar läser motsvarande mening i "Stora Boken", inte med sina egna ord.

Under mötet är det fritt för alla deltagare, som har erfarenhet och kunskap om det vi läser, att kommentera det vi just har läst. Vi ber dig som är ny eller inte har gjort Stegen än, att lyssna och lära.

"Stora Boken Studieguiden" är framtagen av Joe McQ. USA, (Joe & Charlie) och "The Primary Purpose Group", i Dallas, Texas, USA. Ett stort tack till Joe McQ. och PPG i Dallas! Vännerna i Dallas har använt "Stora Boken Studieguiden" framgångsrikt i 29 år!